poniedziałek, 28 października 2013

Rok 977


Według relacji Anonima zwanego Gallem przed ślubem z Dobrawą Mieszko miał 7 żon, które musiał odprawić ostatecznie po przyjęciu chrztu. Nie wiadomo, ile miał dzieci z tych związków.
Jeszcze przed chrztem Mieszko zawarł małżeństwo z Dobrawą. Miał z nią syna Bolesława I


 Chrobrego i córkę Świętosławę, przyszłą żonę Swena Widłobrodego i matkę Kanuta Wielkiego. Pojawiła się hipoteza, że miał jeszcze jedną córkę wydaną za księcia pomorskiego (byłaby to córka którejś z pogańskich żon lub Dobrawy). Dobrawa zmarła w 977r. Został wtedy zerwany sojusz z Czechami. Mieszko ożenił się potem z  Odą Dytrykówną, córką Dytryka (Teodoryka), margrabiego Marchii Północnej miał trzech synów: Mieszka, Świętopełka i Lamberta. Władzę
w kraju ostatecznie przejął najstarszy syn Bolesław, natomiast jego przyrodni bracia i macocha zostali wygnani.

czwartek, 24 października 2013

Rok 966

 
Proces tworzenia się państwa polskiego był
w taki czy inny sposób zauważalny w Europie.
Pierwszym odnotowanym władcą był MIESZKO PIERWSZY. Jak się przyjmuje był on synem Siemomysła Piasta. W czasach jego panowania Polanie opanowali rozległe obszary zajmowane przez plemiona słowiańskie. Dało to początek naszemu państwu, które swą nazwę zawdzięcza właśnie Polanom. Byli oni poganami, nie wznosili świątyń. Cześć swoim bóstwom oddawali w lasach, przy źródłach i na szczytach gór. W tym czasie coraz więcej krajów przejmowano chrześcijaństwo mi. Czechy. Mieszko w 966 r. zdecydował się na przyjęcie chrztu z ich rąk za sprawą ożenku z księżniczką Dobrawą. Pierwsze biskupstwo założono
w 968 r. w Poznaniu.